ماشین آلات

ارزیابی میزان فاصله شرکت از الزامات سیستم TPM

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی میزان فاصله شرکت از الزامات سیستم  TPM؛
در قالب pdf و در 9 صفحه، شامل:
 
نت خودگردان (15% از کل)
نت برنامه ریزی شده (15% از کل)
نت کیفیتی (10% از کل)
آموزش فراگیر (10% از کل)
مدیریت ایمنی و محیط زیست (10% از کل)
نت بی نیاز از تعمیر (10% از کل)
پشتیبانیTPM  (10% از کل)
بهبود اثربخشی کلی (20% از کل)

دانلود فایل

دانلود فایل”ارزیابی میزان فاصله شرکت از الزامات سیستم TPM”